ViniYoga

El ViniYoga ha evolucionat per mitjà de l’ensenyament de T. Krishnamacharya i T.K.V. Desikachar de Madras (Chennai), Índia.

http://www.kym.org/

 FisiomYoga

Certificació en Ioga terapèutic. Ioga unit a la Fisioteràpia i Osteopatia
✓ Practica amb seguretat qualsevol estil
✓ Adapta la pràctica a patologies i lesions
✓ Ofereix major confiança als teus alumnes
https://yoga-terapeutico.com/

Associació espanyola de Ioga ViniYoga.

Té com a finalitat, entre altres, la de promoure i difondre l’estudi, la pràctica i l’ensenyament del Ioga basat en l’esperit ViniYoga, que tracta per una banda de conèixer i aprofundir els grans textos i les tradicions del ioga i per un altre d’adequar-los a la societat actual.En aquesta web trobaràs les activitats que van organitzant, els seus objectius i estatuts.

http://www.etyviniyoga.com/

http://www.ecoles-viniyoga-formation.com/claude-marechal.html

 

Ara Ioga

ARA IOGA vol ser un mitjà de comunicació i de foment de la convivència per a totes les persones que es senten vinculades al Ioga i, en especial, a l’ensenyament transmès per TKV Desikachar. L’àmbit territorial que abasta ARA IOGA és tot Catalunya.

http://araioga.blogspot.com.es/ç

 

Associació espanyola de Ioga terapèutic.

La AEYT és una plataforma que crea una comunitat multidisciplinar i holística de professors de Ioga Terapèutic i professionals sanitari perquè els dos col·lectius puguin generar sinergies i així oferir millor servei als seus clients

http://www.aeyt.org/

 

Meditació ACEM.

Desenvolupada a Escandinàvia, basada en una comprensió psicològica de la meditació.

https://es.acem.com/

Montse Bradford Bort.

Alimentació Natural i Energètica.

Aportant a la nostra vida, la base per l’harmonia i l’equilibri en el cos, ment, emocions i esperit.

https://montsebradford.es/

Escola de Quiromassatge QUITEMA.

Escola superior de teràpies manuals, naturals i alternatives de Girona.

https://www.facebook.com/pg/ESCOLA-QUITEMA-202862309789284/posts/?ref=page_internal

Centres Darshan.

Formació en Yoga Nidra Mindfulness.

__AA_Home